Nieuws

Asbestverwijdering

Tegenwoordig wordt asbest uiteraard niet meer gebruikt. In het verleden des te meer. Daarom is het van belang om tijdens de sloopwerken oog te hebben voor de mogelijke aanwezigheid ervan en over te kunnen gaan tot de adequate verwijdering van deze kankerverwekkende stof. De Meuter beschikt over alle vergunningen en de geschikte mensen om deze werken uit te voeren.

Ontmantelen

Een gebouw een nieuw leven geven begint bij het strippen ervan, waarbij de bestaande afwerking wordt verwijderd van de draagstructuur. Door het optimaal uitsorteren wordt hergebruik en recyclage bevorderd hetgeen de prijs maar ook het milieu ten goede komt. Eventuele gevaarlijke producten vereisen een specifieke behandeling en dienen naar erkende verwerkers te worden getransporteerd.

Slopen

Grondige tot zeer grondige renovatie start meestal met een sloopfase. Onze onderneming beschikt over de nodige machines maar bovenal over de juiste knowhow om uw kleine, middelgrote en grote projecten tot een goed einde te brengen en dit over heel België.

Verwijderen en verwerken

Al deze sloopfasen genereren uiteraard een belangrijke hoeveelheid afval. Wij beschikken over alle vormen van wegvervoer om dit materiaal te brengen naar de verschillende verwerkingscentra in het land.

Het grootste gedeelte van dit afval vindt zijn weg naar ons eigen sorteercentrum in de Haven van Brussel (2ha) alsook naar onze breekcentrale te Grimbergen (8ha), waar inerte materialen worden verwerkt tot volwaardige Copro-gekeurde bouwmaterialen die opnieuw hun toepassing vinden in de bouwsector.

Tevens is op deze locatie ook een TOP beschikbaar voor ontvangst en verwerking van diverse gronden.

Grondwerken en saneringen

Omwille van de steeds strengere milieuwetgevingen is het klassieke grondwerk een specialiteit geworden. Zonder een degelijke sanering is een terrein vaak zelf niet verkoopbaar. Daarom is het van belang uw grondwerken toe te vertrouwen aan een onderneming die thuis is in deze materie en die de nodige administratieve ondersteuning kan geven om alles conform de wetgeving uitgevoerd te krijgen

Totaalaanpak

Wij bieden onze klanten vandaag de service om desgewenst te kunnen kiezen voor de totaalaanpak, waarbij wij voor alle verschillende fasen één aanspreekpunt betekenen. Dit zorgt voor de nodige tijdwinst en flexibiliteit en werkt bovendien kostenbesparend.