Grondwerken en saneringen


Afbraakwerken en grondwerken De Meuter - Graafmachines

Grondwerken en saneringen zijn vandaag meer en meer specialistenwerk geworden. Het uiteindelijke doel is weliswaar een bouwput uitgraven, maar er moet tegelijk rekening worden gehouden met de grondwaterstand, de op te vangen gronddrukken, de faseringen, de eventuele aanwezige vervuilingen, de gelaagdheid van de ondergrond, de afwerkingstoleranties, enz.

Daarnaast moet men beschikken over een uitgebreid netwerk van afzetmogelijkheden waar de uitgegraven gronden op een legale manier kunnen worden gedeponeerd. De Meuter beschikt over een zeer grote capaciteit aan afzetmogelijkheden en kan dan ook grote volumes grondwerk aan. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de acceptatiecriteria die gelden op de diverse locaties.

Indien op het perceel vervuilde grond aanwezig is, wordt – op basis van het Technisch Verslag en de bijhorende conformverklaring – een plan van aanpak opgesteld. De vervuilde fracties worden hetzij rechtstreeks afgevoerd naar de grondreinigingscentra (GRC) of voorlopig afgevoerd naar onze Tijdelijke OpslagPlaats (TOP) in Grimbergen. Op die locatie wordt de grond apart bemonsterd en wordt – in functie van die resultaten – een eindbestemming gekozen. Lopende projecten – die bijvoorbeeld plots geconfronteerd zouden worden met vervuild materiaal – kunnen hierdoor snel gedeblokkeerd worden. De bewuste partijen worden dan op onze TOP in aparte boxen opgeslagen en verder geanalyseerd om ten slotte op een later tijdstip een definitieve eindbestemming te kunnen krijgen.

Naast de klassieke grondwerken en saneringen wordt De Meuter ook nauw betrokken bij de funderingswerkzaamheden. Die noodzaken namelijk berijdbare pistes vanaf dewelke de palenmachines of andere moeten kunnen werken. Daarnaast verzorgen we de gefaseerde afvoer van de vrijgekomen gronden uit de paalfunderingen, de slibmuren en eventuele geboorde ankers. Door onze jarenlange aanwezigheid op de werven hebben we dan ook nauwe samenwerkingsbanden opgebouwd met die aannemers, hetgeen resulteert in een vlotte samenwerking.

Soms wordt er ook al in de hoogte gebouwd terwijl de bodem van de bouwput nog niet bereikt is. In dat geval zal de grond ‘in stross’ moeten worden verwijderd. Dit ‘mollenwerk’ omvat het afgraven met kleine middelen en het bovenhalen van de specie langs een beperkte opening. De Meuter heeft hierin eveneens een zeer grote staat van dienst. Naast vele kantoorgebouwen werd ook een groot deel van de Brusselse tunnels op die manier door ons gegraven.