Slopen


Slopen

Nadat de eventuele aanwezige asbesthoudende toepassingen verwijderd zijn en de ontmantelingsfase afgerond is, kan er gestart worden met het eigenlijke slopen. Bij de opmaak van het plan van aanpak wordt er rekening gehouden met diverse parameters zoals de staat van de constructie, de hoogte, haar ligging ten overstaan van de omliggende gebouwen en de openbare weg, de eventuele te behouden onderdelen, de planning, enz.

We spreken hier bewust over constructie want De Meuter sloopt meer dan alleen maar gebouwen. Ook bruggen, tunnels, industriële sites, … ja zelfs vliegtuigen zijn al in de klauwen van onze sloopmachines beland.

Het principe is echter altijd hetzelfde. Op welke manier kunnen we op de meest economische manier, in de meest veilige en milieuvriendelijke omstandigheden, binnen een zo kort mogelijke tijd de constructie afgebroken, opgeladen en afgevoerd hebben en dat binnen de grenzen van de gestelde randvoorwaarden?

Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar het antwoord hierop vinden kan soms toch een uitdaging zijn. Gelukkig kunnen we hierbij terugvallen op een decennialange ervaring en dat in diverse domeinen. Doch ook wij begeven ons vaak nog op onbetreden terrein en zijn enigszins fier dat de klanten ons de kans en het vertrouwen geven pionier te zijn op sommige vlakken. Zo is bijvoorbeeld de afbraak van hoge torengebouwen een nieuwe trend aan het worden, waarin wij sinds 2001 zeer bedreven in geworden zijn.

De Meuter is ook permanent in de weer om zich nieuwe technieken eigen te maken in de hoop op die manier de concurrentie telkens een streepje voor te blijven.

Een goede communicatie met de overheid is eveneens cruciaal om bijvoorbeeld tijdelijk een stukje openbaar terrein te kunnen innemen en soms hoort daar dan nacht- of weekendwerk bij. Wij kunnen dan zorgen voor de noodzakelijke vergunningen, signalisatie en wegomleggingen.

In het geval er stabiliserende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals het tijdelijk opvangen van gemene muren of andere bouwdelen, doen we een beroep op gespecialiseerde partners.

Slopen betekent dan ook meer dan met een voorhamer een muur inkloppen. Het vereist precisie, inzet en vermogen. Een project kan dan ook alleen maar slagen wanneer het geheel van de deelactiviteiten als een geoliede machine in de weer is. Mens en machine moeten op de juiste momenten worden samengebracht om de klus te klaren terwijl daarachter de logistieke molen optimaal moet functioneren om alle puin afgevoerd te krijgen. Alleen op die manier kunnen doelstellingen worden gehaald en kan de bouwheer starten met de volgende fase van zijn project.