Ontmantelen


OntmantelenDe Meuter Grondwerken en Afbraakwerken

Het droomproject van de klant begint vaak bij het ontmantelen van de oude afwerkingsmaterialen zoals vloerbekledingen, lichte scheidingswanden, valse plafonds, sanitair en allerhande technische installaties.

Hiervan heeft ons bedrijf in afbraakwerken en grondwerken ondertussen al miljoenen vierkante meters uitgevoerd. Soms gaat de klant een stapje verder en worden ook de bestaande harde bevloeringen, de chapes, de gemetste binnenmuren e.d. verwijderd. Die ontmantelingswerken kunnen in de meeste gevallen starten binnen 48 uur na bestelling.

Al de afwerkingsmaterialen worden op de werf maximaal gesorteerd en afgevoerd naar erkende verwerkingscentra waar ze verder worden uitgezuiverd zodat uiteindelijk een handvol specifieke afvalstromen overblijven. Wij noemen die afvalstromen liever reststromen aangezien ze vaak de basisingrediënten vormen voor nieuwe producten. Ze worden aangewend om nieuwe plastics te maken, nieuwe houtplaten, nieuw textiel, nieuw papier, enz. Het deel dat uiteindelijk niet rechtstreeks gebruikt wordt voor nieuwe producten zal verbrand worden en op die manier haar calorische waarde toch nog vrijgeven waardoor minder fossiele brandstoffen moeten worden aangesproken.

De laatste tijd is er een tendens en een wil merkbaar om afwerkingsmaterialen eerst in hun huidige vorm een nieuw leven te geven. Die initiatieven spitsen zich voornamelijk op het hogere gamma waarbij de materialen via webshops worden aangeboden of in toonzaalloodsen worden uitgestald. Oude kerkvloeren, blauwe steen, schouwen, parketten, deuren enz. worden op die manier al regelmatig ingezameld maar de wil is aanwezig om ook de iets meer banale elementen een nieuw leven te geven. Beschikbare tijd is daarbij evenwel een cruciale factor en daarom soms nog een struikelblok.

Tijdens het ontmantelen worden de eventueel aanwezige gevaarlijke afvalstoffen apart ingezameld en afgevoerd naar erkende verwerkingscentra. Denken we bijvoorbeeld aan de tl- en kwiklampen, batterijen, radioactieve branddetectoren, gasflessen, koelvloeistoffen, enz. In Vlaanderen zijn die elementen reeds opgenomen in de afvalstoffeninventaris die de klant bij aanvang van de werken overhandigt aan de aannemer. Daarnaast zijn onze mensen ook extra getraind om oog te hebben voor die materialen zodat die uiteindelijk niet op de afvalberg of in het milieu terechtkomen.