Asbestverwijdering


De Meuter Grondwerken en Afbraakwerken

De Meuter is in België erkend om alle soorten asbest te mogen verwijderen. Wij staan zelf in voor de opmaak van het werkplan en de communicatie van de asbestverwijdering met de overheid en de bevoegde instanties.

Asbest is decennialang beschouwd als een van de beste producten die er waren om zijn thermische, akoestische, brandwerende, mechanische en vochtwerende eigenschappen. Helaas was er ook een keerzijde aan al dat moois. Asbest bleek levensgevaarlijk te zijn. Niet zozeer door ernaar te kijken of door op het dak te liggen, maar wel wanneer er in geslepen werd, het brak, er tegen gestoot werd of simpelweg het door veroudering verweerde.

Uiteindelijk kwam er dan ook een verbod op het verwerken en gebruiken van asbestvezels. Daarmee was de instroom van nieuwe asbestproducten gestopt, maar het probleem was hiermee uiteraard niet opgelost. Het kwaad was geschied. De gebouwen zaten er vol mee. In ieder huis was er wel iets dat in asbest was: buisisolatie, afdichtingskoorden, brandwerende platen, bloempotten, dak- en gevelbekledingen. Ja, zelfs in de vinyltegels en in het pleisterwerk worden asbestvezels geteld.

De overheid heeft de bouwheer daarom verplicht om voorafgaand aan ieder werk een asbestinventaris te laten opstellen die voor een asbestverwijdering al die toepassingen in kaart brengt.

Op basis van dat document kunnen wij vervolgens een prijs opstellen om die toepassingen op een veilige manier te verwijderen en als specialist u de nodige attesten en verwerkingscertificaten overmaken. Hiermee sluit u dit gevaarlijke hoofdstuk af en kan u met een gerust gevoel uw project voortzetten.

De Meuter zorgt voor alle nodige formaliteiten en de klant mag gerust zijn dat alles conform de wetgeving zal worden verwijderd.

Onze mensen beschikken sinds kort over tablets en een voor ons geschreven mobiele app waarmee de ploegen permanent in contact staan met onze binnendienst en de informatieoverdracht digitaal wordt verzekerd. Alle luchtmetingen, plannen, asbestinventarissen, registers enz. zijn op die manier instant beschikbaar voor onze diverse diensten. Dat komt de kwaliteit, de veiligheid en het milieu ten goede.