Inzameling en recyclage


Inzameling en recyclage

Inzameling en recyclage start aan de bron, op de werf, reeds daar gebeurt de belangrijkste scheiding van de materialen. Van daaruit wordt het vrijgekomen product afgevoerd naar de diverse verwerkingscentra. Voor dat transport beschikt De Meuter over een 80-tal vrachtwagens en een 400-tal containers in diverse maten.

Gelet op de stevige inplanting van ons bedrijf in grondwerken en afbraakwerken in en rond Brussel hebben we in de buurt twee belangrijke centra opgericht die instaan voor de verwerking van de diverse fracties uit de hoofdstad en daarrond.

  • In Grimbergen hebben we een 8 ha groot recyclagecentrum waar alle steenachtige fracties worden aangeleverd, gebroken en als nieuwe funderingsmaterialen worden doorverkocht. Ook is hier een betoncentrale aanwezig waardoor cementgebonden materialen kunnen worden aangemaakt. We beschikken over een eigen labo die de kwaliteit van het eindproduct nauwlettend in de gaten houdt teneinde COPRO-gekeurd materiaal te kunnen afleveren.
  • In Neder-over-Heembeek hebben we een 2ha groot sorteercentrum waar alle vuil en afval van sloopwerken worden aangeleverd. Dat afval wordt eerst machinaal verder uitgezuiverd en vervolgens op een ‘leesband’ gelegd waar de diverse stromen verder manueel worden uitgesorteerd. Dat resulteert in een zuiverder eindproduct dat hierdoor aantrekkelijker is voor de verdere verwerkers (hout, plastiek, banden, enz.). De steenachtige materialen worden afgevoerd naar het recyclagecentrum in Grimbergen.

Beide centra zijn toegankelijk voor andere bedrijven, voor de particulieren en voor de stadsdiensten. Vanaf beide centra wordt ook bijna dagelijks via boottransport afgevoerd naar de verder gelegen verwerkingscentra in binnen- en buitenland.

Het afval dat verwijderd wordt op werven die te ver verwijderd liggen van die beide centra, wordt afgevoerd naar andere vergunde verwerkers in het land.

Door die doorgedreven recyclagetechnieken is de graad van recyclage zeer hoog en moet slechts een zeer beperkt deel uiteindelijk naar vergunde stortplaatsen worden vervoerd. Het grootste gedeelte komt terecht in herbruiktoepassingen waar ons aangeleverde product als basisingrediënt voor de aanmaak van nieuwe toepassingen wordt verwerkt. Het deel dat niet geschikt is voor inzameling en recyclage wordt uiteindelijk verbrand en zal haar calorische waarde alsnog ter beschikking stellen.