Sloop elektriciteitscentrale te Mol

Op 10 juli 2014 werden de volledige installaties op de site van de elektriciteitscentrale te Mol gesloopt. De ketels en de schouwen werden neergehaald met behulp van springstoffen. Gezien de aanwezigheid van een aantal kwetsbare factoren in de omgeving (leidingen, kanaal,…) was de valrichting van zowel de ketels als de schouwen van primordiaal belang. Het kantelen van deze constructies gebeurde bijgevolg op een volledig gecontroleerde wijze. Bekijk het filmpje hier: http://youtu.be/TO9QmgHnarM