Over De Meuter

De Meuter, gevestigd in Ternat, is marktleider in grond- en afbraakwerken. We zijn elke dag op ongeveer 80 werven aan de slag waarvan een groot deel zich situeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar tevens gespreid over zowel Vlaanderen als Wallonië en zelfs tot over de Belgische grenzen (Nederland, Groot-Hertogdom Luxemburg, Frankrijk).
Door de jaren heen werkte De Meuter heel wat kleine, middelgrote, grote en zeer grote projecten af. Veiligheid en milieu zijn daarbij altijd prioritair. Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van de manier waarop De Meuter zich door de jaren heen ontwikkeld heeft tot een volwaardige partner

Historiek

jaren 70 Oprichting van G&A De Meuter

In 1977 richtten Gaston en André De Meuter de NV G&A De Meuter op. Sindsdien groeide het bedrijf uit tot een betrouwbare partner voor grond- en afbraakwerken.
De vakkundige aanpak, de gemotiveerde medewerkers en het uitgebouwde machinepark zijn onze sterkte. Daarmee sleepte De Meuter al heel wat grootschalige projecten in de wacht.

jaren 80 Eerste grote projecten

  • de sloop van de viaduct en de verschillende uitgravingen voor de Brusselse kleine ring
  • de afbraak van een aantal grote voetbalstadia zoals het Constant van der Stockstadion
jaren 90 Uitbreiding van activiteiten

  • grootschalige renovatieprojecten zoals het Berlaymontgebouw: ‘stripping’ (het naakt zetten van constructies) en grondige renovaties met kleiner materieel (minikraantjes en bobcats)
  • de afbraak van diverse voetbalstadia (Heizel, RSCA Anderlecht, Standard)
2000 Specialisatie in sloop torengebouwen en verdere diversifiëring van activiteiten

De sloop van de Martini-toren in hartje Brussel (meer dan 100m hoog nabij het Rogierplein) stelde ons in staat om de nodige know-how te ontwikkelen voor afbraakwerken op hoogte.Diverse andere torens volgden: Lotto-toren (92m), Financiëntoren (145m) en Madou-toren (33 verdiepingen) allen gelegen in centrum Brussel, Tour Albert (80m) te Charleroi, Tour Nursing (70m) te Mons, Silvertoptorens (22 verd.)te Antwerpen

Verder werden onze activiteiten in 2005 uitgebreid door het verkrijgen van een erkenning voor het verwijderen van asbest in al zijn toepassingen (zowel losse als vaste asbest).In 2005 werd eveneens het recyclagecentrum All Belgian Recycling (ABR) opgenomen in de groep De Meuter voor revalorisatie van inert materiaal zoals beton en steenpuin.

2010… Verdere diversifiëring van onze activiteiten

Sinds een aantal jaren heeft De Meuter zich meer en meer toegespitst op het uitvoeren van bodemsaneringen waarbij tevens de nodige erkenningen werden verkregen.

Ook werd een doorbraak gerealiseerd naar de zware industriële sector met projecten voor SCK (Mol), Belgoproces (Mol), Electrabel (Schelle), DSM (Nederland – Geleen).

 

Veiligheid

De Meuter hecht veel belang aan veiligheid. Het bedrijf kreeg in 2001 het VCA-certificaat voor zijn strikt veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid. Eind 2013 werd het certificaat hernieuwd voor een periode van 3 jaar.

Ook marktleider op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu

De Meuter wil niet alleen op economisch vlak marktleider blijven, maar ook een toonaangevende rol spelen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Ons gestructureerde preventiebeleid moet het aantal ongevallen verder doen dalen en de algemene veiligheid op de werf verhogen. Bovendien wordt voor ieder project een specifiek veiligheidsplan opgesteld.

Bedrijfsdoelstellingen

Ook in de doelstellingen van de onderneming speelt veiligheid een belangrijke rol:

  • verdere uitbouw van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid
  • opvolging en naleving van de wetgevingen inzake veiligheid en milieu
  • voorkomen van arbeidsongevallen, bijna-ongevallen en risicosituaties door de risicofactoren op de werkvloer te vermijden of tot een minimum te beperken
  • voorkomen of minimaliseren van schade en verliezen door onveiligheid

Als het dan toch eens misgaat, beschikt onze firma over een stevige verzekeringspolis met zeer ruime dekkingen en kan er snel een expertise plaatsvinden. Daardoor kan de werf snel worden vrijgegeven waardoor het project een minimale hinder ondervindt van het schadegeval.

Milieu

Als milieubewust bedrijf streven we naar een maximale scheiding van materialen. Zowel het gevaarlijk als het niet-gevaarlijk afval voeren we af in overeenstemming met de milieuwetgeving.
Een maximale recyclage van afbraakmateriaal staat centraal in het milieubeleid van het bedrijf. Sinds 2005 heeft De Meuter daarom zijn eigen recyclagecentrum, ABR.